ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IT Fest játék

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

United Consult Zrt.
IT FEST 2022. június 9.

  1. Játékban való részvétel
Adatkezelés céljaJátékszabályzatban való részvétel
Adatkezelés jogalapjaGDPR[1] 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése: Játékszabályzat
Az érintettek kategóriáiAjánló  
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési időA részvételi nyilatkozat kitöltésétől számított 1 évig 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: CRM adatbázis: Salesforce.com (székhely: 415 Mission St, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ajánló   
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben úgy dönt, hogy Ön nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy nem tud részt venni a játékban
  1. Nyertes értesítése
Adatkezelés céljaNyertes értesítése
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése: Játékszabályzat
Az érintettek kategóriáiAjánló  
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési időA részvételi nyilatkozat kitöltésétől számított 1 évig 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: CRM adatbázis: Salesforce.com (székhely: 415 Mission St, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ajánló   
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben úgy dönt, hogy Ön nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy az Adatkezelő nem tudja értesíteni a nyereményről
  1. Nyeremény átadása
Adatkezelés céljaNyeremény átadása bankszámlára való utalással
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése: Játékszabályzat
Az érintettek kategóriáiAjánló  
Személyes adatok köreNév, születéskori név, anyja neve, adószám, TAJ szám, lakcím, bankszámlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám
Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: könyvelő, bérszámfejtő: INTIA Kft. (székhely: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 20., cégjegyzékszám: 01-09-700139)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ajánló   
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben úgy dönt, hogy Ön nem adja meg a személyes adatait, akkor az Adatkezelő nem tudja utalni a nyeremény összegét
  1. Hírlevélküldés
Adatkezelés céljaHírlevél küldése
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás  
Az Érintettek kategóriáiBármely természetes személy  
Személyes adatok köreNév, email cím
Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: CRM adatbázis: Salesforce.com (székhely: 415 Mission St, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni

Érintetti jogok: a GDPR alapján az alábbi jogokat gyakorolhatók: tájékoztatáshoz való jog, GDPR 13. cikk; hozzáférési jog, GDPR 15. cikk; helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk; törléshez való jog, GDPR 17. cikk; az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk; az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk; tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk; a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk.

Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén kártérítés iránt az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

Budapest, 2022. június 9.


[1] az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Budapest, 2022. június 9.

United Consult Zrt.

Érdeklődöm