🔥 Készülj fel időben az Európai Unió által bevezetett biztonsági előírásokra Cybersecurity csapatunk segítségével!

Szigorú kiberbiztonsági előírások
- Készülj fel időben az Uniós direktívákra!

X

E2E Átfogó biztonsági megoldások

 

Biztonsági helyzetfelmérés

Védelmi megoldások

Felügyeleti megoldások

Vészhelyzeti intézkedési tervek

Helyreállítási megoldások

 

Biztonsági helyzetfelmérés

Minden cég egyedi célokkal, eszközökkel és folyamatokkal rendelkezik, valamint egyedi fenyegetettségekkel néz szembe – a védelmi intézkedéseket ezeket figyelembe véve szükséges meghatározni. Kockázat- és hatáselemzési szolgáltatásainkkal strukturált megközelítés mellett azonosíthatóak a kezelendő kockázatok, kritikus rendszerelemek és hiányosságok; technikai vizsgálataink pedig az infrastruktúra és az alkalmazások kihasználható sérülékenységeire fókuszálnak.

Kockázatelemzés | Sérülékenységvizsgálat | Forráskód elemzés | Üzleti hatáselemzés | Adatvédelmi hatáselemzés

 

 

Védelmi megoldások

Az adatok, az információs rendszerek és a különálló eszközök – mint például a laptopok és mobiltelefonok – védelme csak komplex megoldások mellett biztosítható. A kellő gondossággal megtervezett védelmi megoldások lehetővé teszik a hozzáférések és adatelérések kontrollálását, biztosítják az adat- és rendszerintegritást, valamint védelmet nyújtanak a sokasodó kiberfenyegetettségekkel szemben.

Hálózatbiztonsági megoldásaink
Next-Generation Firewall | Zero Trust Architecture | Virtual Private Network | Web Application Firewall | Intrusion Prevention System | Network Segmentation | Reverse Proxy

Végpontvédelmi megoldásaink
Next-Generation Antivirus | Extended Detection and Response Solutions | Malware Protection

Egyéb védelmi megoldásaink
Identity and Access Management | Multifactor Authentication | Single Sign-On | Mobile Device Management | Cloud Security | Data Loss Prevention

Képesítések

Felügyeleti megoldások

 

A IT infrastruktúra hatékony felügyelete csak olyan eszközökkel valósítható meg, amelyek képesek valós időben információkat szolgáltatni az eszközök állapotáról. A SIEM és IDS rendszerek riasztások generálásával alkalmasak arra, hogy előre észleljék az üzemzavart eredményezhető problémákat és kibertámadásokat.

Biztonsági információkat és eseményeket kezelő rendszerek (SIEM) | Behatolás-felismerő rendszerek (IDS)

NIS 2 irányelv

Segítünk szervezetének a teljes NIS 2 felkészülési folyamatban, a biztonsági felméréstől az implementálandó eszközök kidolgozásáig, telepítéséig és üzemeltetésig.

Vészhelyzeti intézkedési tervek

A legvédettebb rendszerek üzemeltetése során is előfordulhatnak olyan üzemzavarok és nem várt események, amelyek jelentős mértékben kihathatnak egy cég működésére. Az előre meghatározott cselekvési tervek felkészítik a szervezeteket az üzletmenet-folytonosság visszaállítására, az üzemzavarok hatékony elhárítására és a károk mértékének csökkentésére.

Üzletmenet-folytonosság tervezés (BCP) | Technikai helyreállítás tervezés (DRP) | Security Operation Center as a Service

 

Helyreállítási megoldások

A kibervédelmi incidensek és üzemzavarok esetenként adatvesztésekkel, vagy hosszabb ideig tartó szolgáltatáskiesésekkel is párosulhatnak. Az ilyen esetek csak akkor kezelhetőek megfelelőképpen, ha előzetesen kialakításra kerültek olyan redundáns és tartalékmegoldások, amelyek támogatják az adatvisszaállítást és a vészhelyzeti átállást.

Tartalék megoldások | Redundáns adattárolás | Felhő alapú helyreállítás

Egyéb szolgáltatásaink

 

Egy szervezet számos kibervédelmi feladattal és kihívással néz szembe az élete során. Szolgáltatásainkkal arra törekszünk, hogy ügyfeleinket ezen kihívásokkal szemben magas szinten támogassuk – legyen szó architektúra tervezésről, felülvizsgálatról, illetve jogszabályi megfelelőségről.

Szabályozási környezet kialakítás | Audit felkészítés | Architektúra tanácsadás

 

 

Lépj velünk kapcsolatba!

Érdeklődöm