Nyerj SUP-ot IT Fest regisztrációddal Játékszabályzat

1. Játékszabályzat

A United Consult Zrt. (1117 Budapest, Bogdánfy ödön utca 6.) nyereményjátékot hirdet https://united-consult.hu/itfest2021/ landoló oldalán.

2. A játék időtartama és szervezési helyszíne

A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2021. május 11. 00:00 óra és június 22. 00:00 óra között. Sorsolás: 2021. június 23. 15 óra.

Sorsolás helyszíne: Élőben az ITFest rendezvényen

Eredményhirdetés a sorsolást követően.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon csak Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik 2021. május 11. és június 22. között nem szolgáltatói jeggyel az UC2021 vagy UCVIP2021 kuponkódot használva regisztrálnak az ITFest regisztrációs oldalán található űrlapon, elfogadták a United Consult adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a játékszabályzatot és megjelennek az eseményen. 

A résztvevők magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek. A nyereményjátékban részt vevő természetes személyek esetében az alsó korhatár a kampány kezdetéig, 2021. május 11-ig betöltött 18. életév. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

A játékban nem vehetnek részt a United Consult Zrt. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

4. A játék menete

A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján manuális sorsolás útján választja ki a nyertest.

5. Nyeremény

Nyeremény: vidaXL fekete és fehér felfújható állószörfszett

A nyertest telefonon és e-mailben is értesítjük, a sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

6. Nyertesek értesítése

A nyertest telefonon és e-mailben, a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen a rendezvényen, valamint a szervező irodájában (1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 6.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban kerülhet sor, legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

7. Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8. Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén.

9. Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének vagy telefonszámának megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.

A nyereményjáték szervezője

United Consult Zrt.

Érdeklődöm